Dua

Bismillahirrahmanirrahim

Allah’ım vücuduma sağlık ver, kulağıma sağlık ver, senden başka ilah yoktur .

Allah’ım küfürden , fakirlikten kabir azabından sana sığınırım senden başka ilah yoktur.

Allah’ım benim rabbim sensin senden başka ilah yoktur, beni sen yarattın ben senin kulunum elimden geldiğince sana verdiğim kulluk sözü üzerindeyim.Yaptıklarımın şerriden sana sığınırım bana olan nimetlerine bu nimetlerine karşın benim günah ve kusurlarımı itiraf ediyor beni bağışlamanı diliyorum senden başka günahları bağışlayacak yoktur

Allah’ım kederden, tasadan, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, borç alında ezilmekten, düşmanlara yenilmekten sana sığınırım. Allah’ım bugünün önünü salah, ortasını felah, sonunu başarılı kıl,bize dünya ve ahiret iyiliği ver.

Ey merhametlilerin en merhametlisi Allah’ım; haksızlık etmekten, haksızlık edilmekten saldırmaktan saldırılmaktan, hata işlemekten bağışlamayacağın bir günahı işlemekten sana sığınırım. Allah’ım beni en güzel amelle en güzel ahlak sahibi olmaya ilet. Senden başka güzel ahlaka götürcek yoktur.

Allah’ım beni kötü amel ve kötü ahlaktan uzaklaştır. Allah’ım dinimi düzelt, evimi genişlet bana verdiğin rızkı mübarek eyle.

Allah’ım kalp atığından gafletten sana sığınırım. Allah’ım küfürden, günahtan, ayrılıktan ve gösterişten sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, cüzzamdan ve kötü hastalıklardan sana sığınırım.

Allah’ım nefsime takva ver onu temizle. Nefsi en iyi temizleyen sensin nefsimin veliside, mevlasıda sensin.

Allah’ım faydasız ilimden, korkusuz gönülden, doymayan nefisten, kabul edilmeyen duadan sana sığınırım.

Allah’ım yaptığım ve yapmadığım şeylerin şerrinden sana sığınırım.

Allah’ım üzerimde bulunan nimetlerin gitmesinden sağlığımın ters dönmesinden ansızın bastıracak öfkemden ve her türlü gazabından sana sığınırım.

Allah’ım yıkıntı altında kalmaktan düşmekten boğulmaktan yanmaktan ihtiyarlıktan ölüm sırasında şeytanın beni şaşırtmasından sana sığınırım.

Allah’ım kalbimin mühürlenmesine sebep olacak aç gözlülükten sana sığınırım.

Allah’ım kötü huy ve amellerden heveslerden ve hastalıklardan sana sığınırım borç altında kalmaktan düşman kahrından düşmanların üzerime yürümesinden ve kınamasından sana sığınırım.

Allah’ım her şeyin koruyucusu olan rabbim dinimi düzelt geçim yerim olan dünyamı düzelt ahiretimi düzelt henüz hayattayken daha iyi işler yapmamı nasip eyle.

Yarabbi bana yardım et beni ezme ezdirme bana zafer ver yenilgiye uğratma bana doğru yolu göster doğru yolda yürümemi kolaylaştır.

Allah’ım seni zikreden sana şükreden itaat eden yalvaran bir kul eyle.

Ey Allah’ım tövbemi kabul buyur beni günahlarımdan arındır duamı kabul et delillerimi sağlam yap kalbimi sana yönelt dilimi gönlümü aydınlat.

Allah’ım bana işimde sebat doğru yolda kararlılık ver nimetine şükür ve sana güzel kulluk etmeyi nasip eyle. Bana sağlam bir kalp doğru konuşan bir dil ver bana senin bildiğin bütün iyilikleri vermeyi ve bütün kötülüklerden korumanı dilerim.

Allah’ım seni ve seni sevenleri sevmeyi, beni sana yakıştıracak işleri sevmeyi nasip et

Allah’ım duaların en hayırlısını başarıların en üstününü sevapların en mükemmelini ihsan buyur.

Allah’ım ayaklarımı doğru yolda sağlamlaştır sevap tartılarımı ağırlaştır hatalarımı bağışla cennetin en yüce derecelerine ermemi nasip eyle.

Allah’ım adımı yükselt günahımı at kalbimi temizle namusumu koru ruhuma yaradılışıma ahlakıma aileme hayatıma işlerime kutluluklar ver iyi amellerimi buyur

Allah’ım belanın sıkıştırmasından bedbahtlıktan kötü kazadan düşman şerrinden sana sığınırım.

Ey kalpleri evirip çeviren rabbim; kalbimi senin dininde sağlam ve devamlı eyle kalplerimizi senin emirlerine uymak üzere döndür.

Allah’ım kalbimi ayrımcılıktan amelimi gösterişten dilimi yalandan gözümü hainlikten temizle, şüphesiz sen gözlerin hain bakışlarını ve gönüllerini izlediğini bilirsin.

Allah’ım bize zatından korku ver ki günah işlememize engel olsun. Bizi cennetine ulaştıracak her türlü söz ve ameli nasip eyle. Cehenneme götürecek her türlü söz hareket ve amelden sana sığınıyoruz.

Allah’ım peygamber efendimiz Hz. Muhammed(sav.)’in senden istediği büyün hayırları bizde istiyoruz. Sana sığındığı bütün şerlerden bizde sana sığınıyoruz

Allah’ım bize haksızlık edenlerden öcümüzü al düşmanlık edene karşı bize zafer ver bizi dünyanın peşinden koşturma dünyayı en çok düşündüğümüz tasasını çektiğimiz bir varlık haline getirme. Günahlarımızdan ötürü bizi belalara düşürme ve senden korkmayan kimseleri üzerimize salma.

Allah’ım senden doğru iman güzel huy afiyet ve sağlıklı ihsan buyurmanı diliyorum

Allah’ım senden yardım ve kurtuluş dileyen ve huzurdan korkudan titreyerek günahlarını itiraf eden zavallı bir yoksul bir zavallı kulun olarak sana yalvarıyor boynu bükük bir aciz olarak sana sığınıyor huzurundan aciz eğilmiş çaresiz olarak sana yalvarıyorum ey rabbim bize dünyada iyilik ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru .

Allah’ım beni ve çocuklarımı namazı devamlı kılanlardan eyle ey rabbim duamı da kabul eyle hesap günü beni annemi babamı ve bütün Müslümanları bağışla Müslümanları dinlerinde devamlı eyle

Amin.