Kuran-ı Kerim'de zikredilen peygamberlerimizin isimleri

01. Hz. Âdem (A.S.) 02. Hz. İdris (A.S.) 03. Hz. Nuh (A.S.) 04. Hz. Hud (A.S.) 05. Hz. Salih (A.S.) 06. Hz. İbrahim (A.S.) 07. Hz. Lût (A.S.) 08. Hz. İsmail (A.S.) 09. Hz. İshak (A.S.) 10. Hz. Yakub (A.S.) 11. Hz. Yusuf (A.S.) 12. Hz. Eyyub (A.S.) 13. Hz. Şuayb (A.S.) 14. Hz. Musa (A.S.) 15. Hz. Harun (A.S.) 16. Hz. Davud (A.S.) 17. Hz. Süleyman (A.S.) 18. Hz. İlyas (A.S.) 19. Hz. El-Yesa (A.S.) 20. Hz. Zül-Kifl (A.S.) 21. Hz. Yunus (A.S.) 22. Hz. Zekeriyya (A.S.) 23. Hz. Yahya (A.S.) 24. Hz. İsa (A.S.) 25. Hz. Muhammed (A.S.)