Windows CMD Komutları

Windows’un her sürümünde bulunan CMD yani Komut İstemi programında CMD komutları ile Windows’a hükmedebilirsiniz. Windows’un normal grafik arayüzünde bulunmayan birçok işlemi CMD ile kolayca yapabilirsiniz. Karşılaştığınız bazı sorunlarıda CMD ile çözmek için internette bolca döküman bulabilirsiniz. Sizin için CMD komutlarının hepsini bir araya topladım.

 

En Çok Kullanılan CMD Komutları:

 

1- assoc komutu: Windows’ta hangi dosya uzantısının hangi program ile açılacağı berliler. Belirli bir dosya uzantısıyla ilişkili dosya türlerini görüntülemek ya da değiştirmek maksadıyla kullanılır.


2- cipher komutu: Bilgisayarda bir dosyayı sildiğinizde bu dosya tamamen silinmez. Windows sadece bu dosyaları silindi olarak işaretler ve size göstermez. Yardımcı programlar ile bu dosyalar tekrardan kurtarılabilir. Sildiğiniz dosyalardan tamamen kurtulmak için cipher komutunu kullanabilirsiniz. Komut istemine “cipher /w:C” yazdığınızda C: sürücünüzdeki silinen dosyaları tamamen ortadan kaldırır.


3- driverquery komutu: Yüklü olan tüm sürücülerin listesini göstermek maksadıyla kullanılır.


4- fc komutu: İki metin dosyasında farklılıkları bulmak için kullanılır. Windows’un bütün versiyonlarında ve MS-DOS’ta kullanılabilir.


5- ipconfig komutu: Tcp / ıp kullanan her ağ adaptörü maksadıyla ayrıntılı ıp bilgilerini görüntülemek maksadıyla kullanılır. Ipconfig komutu ayrıca bir dhcp sunucusu yoluyla bunları alacak şekilde yapılandırılmış sistemlerde ıp adreslerini serbest bırakmak ve yenilemek maksadıyla de kullanılabilir. Ipconfig komutu tüm Windows versiyonlarında kullanılabilir.


6- netstat komutu: Açık ağ bağlantılarını ve dinleme bağlantı noktalarını görüntülemek maksadıyla sıklıkla kullanılır. Netstat komutu tüm Windows versiyonlarında kullanılabilir.


7- ping komutu: Belirtilen bir IP hedefiyle aranızdaki bağlantıyı kontrol etmek için kullanılır. Hedef IP’ye gönderilen paketler ulaşıp size cevap olarak geri gelmesi gerekmektedir. Eğer giden paketler gelmiyor veya çok geç geliyorsa iletişimde problem var demektir.


8- pathping komutu: Tracert komutu gibi çok işlev görür, ancak her kayda verilen şebeke gecikmesi ve kaybı hakkında da bilgi verir.


9- tracert komutu: Internet denetim iletisi protokolü yankı isteği mesajlarını belirli bir uzak bilgisayara time to live alan değerlerine artırarak gönderir ve varsa kaynak ve hedef arasındaki yönlendirici arabirimlerinin ıp adresini ve ana bilgisayar adını görüntüler.


10- powercfg komutu: Windows güç yönetimi ayarlarını komut satırından yönetmek maksadıyla kullanılır.


11- shutdown komutu: Geçerli sistemi ya da uzaktaki bir bilgisayarı kapatmak, yeniden başlatmak ya da oturumunu kapatmak maksadıyla kullanılabilir.


12- sfc komutu: Önemli Windows sistem dosyalarını doğrulamak ve değiştirmek maksadıyla kullanılır. İşletim sistemine bağlı olarak sfc komutuna sistem dosyası denetleyicisi ya da Windows kaynak denetleyicisi de denir.


13- recimg komutu: Özel bir yenileme resmi oluşturmak maksadıyla kullanılır.


14- tasklist komutu: Programların, hizmetlerin ve şu anda hem yerel hem de uzak bir bilgisayarda çalışan işlem kimliğinin bir listesini görüntüler.


15- taskkill komutu: Windows’ta görev yöneticisi’nde bir işlemi sona erdirmenin komut satırı karşılığıdır.

 

Diğer CMD Komutları (Hepsi):

 

Cmd append komutu: Append komutu, dosyaları mevcut dizinde bulunduğu şekliyle başka bir dizinde açabilmek maksadıyla programlar tarafından kullanılır. Append komutu, MS-DOS’da olduğu gibi Windows’un tüm 32bit versiyonlarında mevcuttur. Windows’un 64 bit versiyonlarında kullanılamaz.


Cmd arp komutu: Arp ön belleğindeki girdileri görüntülemek ya da değiştirmek maksadıyla kullanılır.


Cmd at komutu: Komutları ve diğer programları belirli bir tarih ve saatte çalıştırmak üzere zamanlamak maksadıyla kullanılır. At komutu Windows 7, Windows Vista ve Windows Xp’de kullanılabilir. Windows 8’den itibaren, komut satırı görev zamanlaması schtasks komutu ile değişmiştir.


Cmd atmadm komutu: Sistemdeki eşzamansız aktarım modu bağlantılarıyla ilgili bilgileri görüntülemek maksadıyla kullanılır. Atmadm komutu Windows Xp’de kullanılabilir. Atmadm komutunun gereksiz kılınması nedeniyle atm desteği Windows Vista’dan itibaren kaldırılmıştır.


Cmd attrib komutu: CMD Komutları arasındaki attrib komutu tek bir dosyanın ya da bir dizinin özniteliklerini değiştirmek maksadıyla kullanılır.


Cmd auditpol komutu: Denetim ilkelerini görüntülemek ya da değiştirmek maksadıyla kullanılır.


Cmd bcdboot komutu: Windows Vista’dan başlayarak bootcfg komutunun yerini almıştır.


Cmd bdehdcfg komutu: Bitlocker sürücü şifrelemesi maksadıyla bir sabit sürücü hazırlamak maksadıyla kullanılır. Bdehdcfg komutu Windows 8 ve Windows 7’de kullanılabilir.


Cmd bitsadmin komutu: İndirme ve yükleme işlerini oluşturmak, yönetmek ve izlemek maksadıyla kullanılır.


Cmd bootcfg komutu: Boot.ini dosyasının içeriğini, hangi klasörde, hangi bölümde ve hangi sabit sürücünün Windows’da olduğunu belirlemek maksadıyla kullanılan gizli bir dosyanın oluşturulması, değiştirilmesi ya da görüntülenmesi maksadıyla kullanılır.


Cmd bootsect komutu: Ana önyükleme kodunu bootmgr ya da ntldr ile uyumlu olacak şekilde yapılandırmak maksadıyla kullanılır. Bootsect komutu Windows 8’de kullanılabilir.


Cmd break komutu: Windows’un bütün versiyonlarında ve MS-DOS’ta kullanılabilir.


Cmd cacls komutu: Dosyaların erişim kontrol listelerini görüntülemek ya da değiştirmek maksadıyla kullanılır.


Cmd call komutu: Windows’un bütün versiyonlarında ve MS-DOS’ta kullanılabilir. Call komutunun bir komut dosyası ya da toplu iş dosyası dışında bir etkisi yoktur. Diğer bir deyişle, komut isteminde ya da MS-DOS komut isteminde call komutunun çalıştırılması hiçbir şey yapmaz.


Cmd cd komutu: Chdir komutunun kısaltılmış halidir.


Cmd certreq komutu: Certreq komutu çeşitli sertifika yetkililerinin sertifika işlevlerini gerçekleştirmek maksadıyla kullanılır.


Cmd certutil komutu: Diğer ca işlevlerine ek olarak sertifika yetkilisi yapılandırma bilgilerini dökmek ve görüntülemek maksadıyla kullanılır.


Cmd change komutu: Yükleme modları, com bağlantı noktası eşleştirmeleri ve oturum açma gibi çeşitli terminal sunucusu ayarlarını değiştirir.


Cmd chcp komutu: Chcp komutu etkin kod sayfa numarasını görüntüler ya da yapılandırır.


Cmd chdir komutu: İçinde bulunduğunuz sürücü harfini ve klasörü görüntülemek maksadıyla kullanılır. Chdir, çalışmak istediğiniz sürücüyü ve / ya da dizini değiştirmek maksadıyla kullanılabilir.


Cmd checknetisolation komutu: Ağ yetenekleri gerektiren programları test etmek maksadıyla kullanılır.


Cmd chglogon komutu: Terminal sunucusu oturumu oturum açma işlemlerini etkinleştirir, devre dışı bırakır ya da boşaltır.


Cmd chgport komutu: Dos uyumluluğu maksadıyla com bağlantı noktası eşlemelerini görüntülemek ya da değiştirmek maksadıyla kullanılabilir. Chgport komutunu çalıştırmak, bağlantı noktasını değiştirmeyi çalıştırmakla aynıdır.


Cmd chgusr komutu: Terminal sunucusunun yükleme modunu değiştirmek maksadıyla kullanılır. Chgusr komutunu çalıştırmak, kullanıcı değiştir’i çalıştırmakla aynıdır.


Cmd chkdsk komutu: Çok bilinen CMD komutları arasındadır. Çoğunlukla disk kontrolü olarak adlandırılır ve bazı sabit disk hatalarını tanımlamak ve düzeltmek maksadıyla kullanılır.


Cmd chkntfs komutu: Windows önyükleme işlemi sırasında disk sürücüsünün denetimini yapılandırmak ya da görüntülemek maksadıyla kullanılır.


Cmd choice komutu: Bir komut listesi ya da toplu iş programında, bir seçenek listesi sunmak ve bu seçimin değerini programa döndürmek maksadıyla kullanılır. Choice komutu MS-DOS ve Windows Xp dışındaki tüm Windows versiyonlarında kullanılabilir. Windows Xp’de kullanmayı planladığınız toplu iş dosyalarında ve komut dosyalarında seçim komutu yerine / p anahtarıyla birlikte set komutunu kullanın.


Cmd clip komutu: Clip komutu Windows’daki herhangi bir komuttan çıktıyı panoya yönlendirmek maksadıyla kullanılır.


Cmd cls komutu: Windows’un bütün versiyonlarında ve MS-DOS’ta kullanılabilir.


Cmd cmd komutu: Cmd.exe komut yorumlayıcısını başlatır.


Cmd cmdkey komutu: Saklanan kullanıcı adlarını ve parolaları göstermek, oluşturmak ve kaldırmak maksadıyla kullanılır.


Cmd cmstp komutu: Cmstp komutu bir bağlantı yöneticisi hizmet profilini yükler ya da kaldırır.


Cmd color komutu: Komut istemi penceresinde metin ve arka plan renklerini değiştirmek maksadıyla kullanılır. 0’dan 9’a kadar ve a’dan f’ye kadar parametreler ekleyebilirsiniz.


Cmd command komutu: Command.com komut yorumlayıcısını başlatır. Command komutu 64 bit Windows versiyonlarında kullanılamaz.


Cmd comp komutu: İki dosyanın ya da dosyaların kümelerini karşılaştırmak maksadıyla kullanılır.


Cmd compact komutu: Compact komut ntfs bölümlerindeki dosyaların ve dizinlerin sıkıştırma durumunu göstermek ya da değiştirmek maksadıyla kullanılır.


Cmd convert komutu: Fat ya da fat32 biçimlendirilmiş birimleri ntfs biçimine dönüştürmek maksadıyla kullanılır.


Cmd copy komutu: Windows’un bütün versiyonlarında ve MS-DOS’ta kullanılabilir. Xcopy komutu kopya komutunun daha “güçlü” bir versiyonu olarak düşünülür.


Cmd cscript komutu: Prncnfg.vbs, prndrvr.vbs, prnmngr.vbs ve diğerleri gibi komut dosyaları kullanarak yazıcıları komut satırından yönetmek maksadıyla en yaygın şekilde kullanılır.


Cmd ctty komutu: Windows 98 ve 95’te ve MS-DOS’ta kullanılabilir. Ctty komutu tarafından sağlanan işlevler, Windows Xp’de artık gerek duyulmadı çünkü command.com yorumlayıcısı artık varsayılan komut satırı yorumlayıcısı değil.


Cmd date komutu: Windows’un bütün versiyonlarında ve MS-DOS’ta kullanılabilir.


Cmd dblspace komutu: Windows 98 ve 95’te ve MS-DOS’ta kullanılabilir. Drvspace komutunu kullanarak çalıştırılan drivespace, doublespace’in güncelleştirilmiş bir sürümüdür. Windows, Windows Xp’den başlayarak sıkıştırmayı kendiliğinden işlemektedir.


Cmd debug komutu: Programları test etmek ve düzenlemek maksadıyla kullanılan bir komut satırı uygulaması olan debug programını başlatır. Debug komutu Windows’un 64 bit versiyonlarında kullanılamaz.


Cmd defrag komutu: Windows’un bütün versiyonlarında ve MS-DOS’ta kullanılabilir.


Cmd del komutu: Windows’un bütün versiyonlarında ve MS-DOS’ta kullanılabilir. Del komutu silme komutu ile aynıdır.


Cmd deltree komutu: Windows 98 ve 95’te ve MS-DOS’ta kullanılabilir. Windows Xp’den başlayarak, bir klasör ve dosya ve alt klasörler rmdir komutunun / s işlevini kullanarak kaldırılabilir. Deltree, bu yeni rmdir yeteneği ile artık gerekli değildi, böylece komut kaldırıldı.


Cmd diantz komutu: Diantz komutu bir ya da daha fazla dosyayı kayıpsız sıkıştırmak maksadıyla kullanılır. Diantz komutuna bazen kabine üreticisi denir. Diantz komutu makecab komutu ile aynıdır.


Cmd dir komutu: Windows’un bütün versiyonlarında ve MS-DOS’ta kullanılabilir.


Cmd diskcomp komutu: Windows’un bütün versiyonlarında ve MS-DOS’ta kullanılabilir.


Cmd diskcopy komutu: Diskcopy komutu bir disketin tüm içeriğini başka bir diskete kopyalamak maksadıyla kullanılır.


Cmd diskpart komutu: Sabit sürücü bölümleri oluşturmak, yönetmek ve silmek maksadıyla kullanılır.


Cmd diskperf komutu: Disk performans sayaçlarını uzaktan yönetmek maksadıyla kullanılır.


Cmd diskraid komutu: Raıd dizilerini yönetmek ve yapılandırmak maksadıyla kullanılan diskraıd aracını başlatır.


Cmd dism komutu: Dağıtım görüntüsü hizmet ve yönetim aracını başlatır.


Cmd dispdiag komutu: Görüntüleme sistemi hakkında bir günlük kaydının çıktısını almak maksadıyla kullanılır.


Cmd djoin komutu: Bir alandaki yeni bir bilgisayar hesabı oluşturmak maksadıyla kullanılır.


Cmd doskey komutu: Windows’un bütün versiyonlarında ve MS-DOS’ta kullanılabilir.


Cmd dosshell komutu: Windows 95’te ve MS-DOS sürüm 6.0’da ve dosshell komutunu içeren önceki sürümlerden yükseltilmiş MS-DOS versiyonlarında kullanılabilir. Bir grafik dosya yöneticisi olan Windows eXplorer, Windows 95’ten itibaren işletim sisteminin tümleşik bir parçası haline gelmiştir.


Cmd dosx komutu: Dos korumalı mod arabirimini (dpmı), MS-DOS programlarına normalde izin verilen 640 kb’den daha fazla erişim sağlamak üzere tasarlanmış özel bir mod başlatmak maksadıyla kullanılır.


Cmd drvspace komutu: Drivespace sıkıştırılmış sürücüleri oluşturmak ya da yapılandırmak maksadıyla kullanılır. Drvspace komutu Windows 98 ve 95’te ve MS-DOS’ta kullanılabilir. Drivespace, dblspace komutunu kullanarak çalıştırılan doublespace’in güncelleştirilmiş bir sürümüdür. Windows, Windows Xp’den başlayarak sıkıştırmayı kendiliğinden işlemektedir.


Cmd echo komutu: Windows’un bütün versiyonlarında ve MS-DOS’ta kullanılabilir.


Cmd edit komutu: Metin dosyalarını oluşturmak ve değiştirmek maksadıyla kullanılan MS-DOS editör aracını başlatır. Edit komutu MS-DOS ve Windows’un tüm 32bit versiyonlarında kullanılabilir. Edit komutu Windows’un 64 bit versiyonlarında kullanılamaz.


Cmd edlin komutu: Metin dosyalarını komut satırından oluşturmak ve değiştirmek maksadıyla kullanılan edlin aracını başlatır. Edlin komutu Windows’un tüm 32bit versiyonlarında kullanılabilir; ancak Windows’un 64bit versiyonlarında kullanılamaz. MS-DOS’un edlin komutu yalnızca MS-DOS 5.0’a kadar kullanılabilir.


Cmd emm386 komutu: MS-DOS’a 640 kb’den daha fazla bellek erişimi sağlamak maksadıyla kullanılır.


Cmd endlocal komutu: Bir toplu iş dosyası ya da komut dosyası içindeki ortam değişikliklerinin yerelleştirilmesini sona erdirmek maksadıyla kullanılır.


Cmd erase komutu: Del komutu ile aynıdır.


Cmd esentutl komutu: Genişletilebilir depolama birimi altyapısı veritabanlarını yönetmek maksadıyla kullanılır.


Cmd eventcreate komutu: Bir olay günlüğünde özel bir olay oluşturmak maksadıyla kullanılır.


Cmd eventtriggers komutu: Eventtriggers komutu olay tetikleyicilerini yapılandırmak ve görüntülemek maksadıyla kullanılır. Eventtriggers komutu Windows Xp’de kullanılabilir. Windows Vista’dan başlayarak, olay tetikleyicileri, olay görüntüleyicisi’ndeki görev maksadıyla görevi ekle özelliği ile değiştirilmiştir.


Cmd exe2bin komutu: Exe dosya türünün bir dosyasını ikili bir dosyaya dönüştürmek maksadıyla kullanılır. Windows’un 64 bit versiyonlarında exe2bin komutu kullanılamaz.


Cmd eXpand komutu: Microsoft cabinet dosyalarında bulunan dosyaları ve klasörleri ayıklamak maksadıyla kullanılır. EXpand komutu MS-DOS’da olduğu gibi Windows’un bütün versiyonlarında de mevcuttur. Windows Xp’nin 64 bit sürümünde eXpand komutu kullanılamaz.


Cmd extrac32 komutu: Microsoft kabin dosyalarındaki dosyaları ve klasörleri ayıklamak maksadıyla kullanılır. Extrac32 komutu tüm Windows versiyonlarında kullanılabilir. Extrac32 komutu aslında ınternet eXplorer tarafından kullanılmak üzere bir cab çıkarma programıdır ancak herhangi bir microsoft cabinet dosyasını ayıklamak maksadıyla kullanılabilir. Mümkünse extrac32 komutu yerine eXpand komutu kullanın.


Cmd extract komutu: Windows Xp’den itibaren eXpand komutuyla değiştirildi.


Cmd fasthelp komutu: Windows 95’ten itibaren help komutunun yerini almıştır.


Cmd fastopen komutu: Windows’un tüm 32bit versiyonlarında olduğu gibi MS-DOS’da da mevcuttur. Windows’un 64 bit versiyonlarında fastopen komutu kullanılamaz.


Cmd fdisk komutu: Sabit sürücü bölümleri oluşturmak, yönetmek ve silmek maksadıyla kullanılır. Fdisk komutu Windows 98 ve 95’te ve MS-DOS’ta kullanılabilir. Fdisk komutunun yerine Windows Xp’den itibaren diskpart komutu geldi.


Cmd find komutu: Windows’un bütün versiyonlarında ve MS-DOS’ta kullanılabilir.


Cmd findstr komutu: Findstr komutu bir ya da daha fazla dosyada metin dizesi desenleri bulmak maksadıyla kullanılır.


Cmd finger komutu: Finger servisini çalıştıran uzaktaki bir bilgisayardaki bir ya da daha fazla kullanıcı hakkında bilgi döndürmek maksadıyla kullanılır.


Cmd fltmc komutu: Filtre sürücülerini yüklemek, kaldırmak, listelemek ve başka şekilde yönetmek maksadıyla kullanılır.


Cmd fondue komutu: Çeşitli isteğe bağlı Windows özelliklerini komut satırından yüklemek maksadıyla kullanılır. Fondue komutu Windows 8’de bulunur. İsteğe bağlı Windows özellikleri denetim masası’ndaki programlar ve özellikler uygulamasından da yüklenebilir.


Cmd for komutu: For komutu bir dosya kümesindeki her dosya maksadıyla belirtilen bir komutu çalıştırmak maksadıyla kullanılır. For komutu çoğunlukla bir toplu iş dosyası ya da komut dosyası içinde kullanılır. Komut, Windows’un bütün versiyonlarında ve MS-DOS’ta kullanılabilir.


Cmd forcedos komutu: Yalnızca Windows Xp tarafından tanınmayan MS-DOS programları maksadıyla kullanılır.


Cmd forfiles komutu: Forfiles komutu belirli bir komutu çalıştırmak maksadıyla bir ya da daha fazla dosyayı seçer. Forfiles komutu çoğunlukla bir toplu iş dosyası ya da komut dosyası içinde kullanılır.


Cmd format komutu: Windows’un bütün versiyonlarında ve MS-DOS’ta kullanılabilir.


Cmd fsutil komutu: Yeniden ayrıştırma noktalarını ve seyrek dosyaları yönetmek, bir birimi kaldırmak ve birimi genişletmek gibi çeşitli fat ve ntfs dosya sistemi görevlerini gerçekleştirmek maksadıyla kullanılır.


Cmd ftp komutu: Dosyaları bir bilgisayardan başka bir bilgisayara aktarmak maksadıyla kullanılabilir. Uzak bilgisayarın bir ftp sunucusu olarak çalışıyor olması gerekir. Ftp komutu tüm Windows versiyonlarında kullanılabilir.


Cmd ftype komutu: Belirtilen bir dosya türünü açmak maksadıyla varsayılan bir programı tanımlamak maksadıyla kullanılır.


Cmd getmac komutu: Bir sistemdeki tüm ağ denetleyicilerinin ortam erişim denetimi adresini görüntülemek maksadıyla kullanılır.


Cmd goto komutu: Windows’un bütün versiyonlarında ve MS-DOS’ta kullanılabilir.


Cmd gpresult komutu: Grup ilkesi ayarlarını görüntülemek maksadıyla gpresult komutu kullanılır.


Cmd gpupdate komutu: Grup ilkesi ayarlarını güncellemek maksadıyla gpupdate komutu kullanılır.


Cmd graftabl komutu: Windows’un grafik modunda genişletilmiş karakter kümesini görüntüleme yeteneğini etkinleştirmek maksadıyla kullanılır. Graftabl komutu Windows’un 64 bit versiyonlarında kullanılamaz.


Cmd graphics komutu: Windows’un tüm 32bit versiyonlarında olduğu kadar MS-DOS’da da mevcuttur. Windows’un 64 bit versiyonlarında graphics komutu kullanılamaz.


Cmd help komutu: Windows’un bütün versiyonlarında ve MS-DOS’ta kullanılabilir.


Cmd hostname komutu: Hostname komutu geçerli ana bilgisayarın adını görüntüler.


Cmd hwrcomp komutu: El yazısı tanıma özel sözlükleri derlemek maksadıyla kullanılır.


Cmd hwrreg komutu: El yazısı tanıma maksadıyla önceden derlenmiş özel bir sözlük kurmak maksadıyla kullanılır.


Cmd icacls komutu: Cacls komutunun güncellenmiş bir versiyonudur.


Cmd if komutu: Bir toplu iş dosyasında koşullu işlevleri yerine getirmek maksadıyla kullanılır. If komutu Windows’un bütün versiyonlarında ve MS-DOS’ta kullanılabilir.


Cmd interlnk komutu: Dosyaları ve yazıcıları paylaşmak maksadıyla iki bilgisayarı seri ya da paralel bağlantı yoluyla bağlamak maksadıyla kullanılır. Interlnk komutu yalnızca MS-DOS’da kullanılabilir. İki bilgisayarı doğrudan bağlama yeteneği, Windows’un bütün versiyonlarında ağ işlevleri tarafından yönetilir.


Cmd intersvr komutu: Intervnk sunucusu başlatmak ve ınterlnk dosyalarını bir bilgisayardan diğerine kopyalamak maksadıyla intersvr komutu kullanılır. Intersvr komutu yalnızca MS-DOS’ta kullanılabilir. İki bilgisayarı doğrudan bağlama yeteneği, Windows’un bütün versiyonlarında ağ işlevleri tarafından yönetilir.


Cmd ipxroute komutu: Ipx yönlendirme tabloları hakkında bilgi görüntülemek ve değiştirmek maksadıyla ipxroute komutu kullanılır. Ipxroute komutu Windows Xp’de kullanılabilir. Microsoft, ilişkili ipxroute komutunu da kaldırarak Windows Vista’dan başlayarak yerel netware istemcisini kaldırdı.


Cmd irftp komutu: Dosyaları kızılötesi bağlantı üzerinden iletmek maksadıyla kullanılır.


Cmd iscsicli komutu: Iscsicli komutu iscsı’yi yönetmek maksadıyla kullanılan microsoft iscsı başlatıcısı’nı başlatır.


Cmd kb16 komutu: Belirli bir dil maksadıyla bir klavye yapılandırması gereken MS-DOS dosyalarını desteklemek maksadıyla kullanılır. Kb16 komutu Windows 8, Windows 7, Windows Vista ve Windows Xp’de kullanılabilir. Windows’un 64 bit versiyonlarında kb16 komutu kullanılamaz. Windows Xp’de başlayan keyb komutunun kb16 komutu yerine eski MS-DOS dosyalarını desteklemek maksadıyla varolduğu belirtildi.


Cmd keyb komutu: Bir klavyeyi belirli bir dil maksadıyla yapılandırmak maksadıyla kullanılır. Keyb komutu Windows 98 ve 95’te olduğu gibi MS-DOS’da da mevcuttur. Windows’un sonraki versiyonlarında eşdeğer bir komut maksadıyla kb16 komutuna bakın. Klavye dili ayarları bölge ve dil ya da bölge ve dil seçenekleri tarafından Windows Xp’de başlanan Windows’da yönetilmektedir.


Cmd klist komutu: Klist komutu kerberos hizmet bilgisini listelemek maksadıyla kullanılır. Klist komutu kerberos biletleri boşaltmak maksadıyla de kullanılabilir.


Cmd ksetup komutu: Ksetup komutu bir kerberos sunucusuna bağlantı yapılandırmak maksadıyla kullanılır.


Cmd ktmutil komutu: Ktmutil komutu çekirdek işlem yöneticisi yardımcı programını başlatır.


Cmd label komutu: Windows’un bütün versiyonlarında ve MS-DOS’ta kullanılabilir.


Cmd lh komutu: Loadhigh komutunun kısaltılmış halidir. Lh komutu Windows 98 ve 95’te ve MS-DOS’ta kullanılabilir.


Cmd licensingdiag komutu: Metin tabanlı günlük ve ürün etkinleştirme ve diğer Windows lisans bilgileri içeren diğer veri dosyalarını oluşturmak maksadıyla kullanılan bir araçtır. Licensingdiag komutu Windows 8’de kullanılabilir.


Cmd loadfix komutu: Windows’un tüm 32bit versiyonlarında olduğu gibi MS-DOS’da da mevcuttur. Windows’un 64 bit versiyonlarında loadfix komutu kullanılamaz.


Cmd loadhigh komutu: Windows 98 ve 95’te ve MS-DOS’ta kullanılabilir. Bellek kullanımı, Windows Xp’de başlayarak otomatik olarak işlenir.


Cmd lock komutu: Lock komutu bir sürücüyü kilitlemek ve bir program maksadıyla doğrudan disk erişimini etkinleştirmek maksadıyla kullanılır. Lock komutu yalnızca Windows 98 ve 95’te kullanılabilir. Sürücü kilitleme artık Windows Xp’den itibaren kullanılamaz.


Cmd lodctr komutu: Performans sayaçlarıyla ilgili kayıt defteri değerlerini güncelleştirmek maksadıyla kullanılır. Lodctr komutu tüm Windows versiyonlarında kullanılabilir.


Cmd logman komutu: Performans izleyicisinin birçok işlevini de desteklemektedir.


Cmd logoff komutu: Bir oturumu sona erdirmek maksadıyla kullanılır.


Cmd lpq komutu: Line printer daemon çalışan bir bilgisayarda bir yazdırma kuyruğu durumunu görüntüler. Lpq komutu tüm Windows versiyonlarında kullanılabilir. Lpq komutu Windows 8, 7 ya da Vista’da varsayılan olarak kullanılamaz, ancak denetim masası’ndaki programlar ve özellikler’den lpd baskı hizmeti ve lpr bağlantı noktası izleme özelliklerini açarak etkinleştirilebilir.


Cmd lpr komutu: Line printer daemon çalıştıran bir bilgisayara bir dosya göndermek maksadıyla kullanılır. Lpr komutu tüm Windows versiyonlarında kullanılabilir. Lpr komutu Windows 8, 7 ya da Vista’da varsayılan olarak kullanılamaz, ancak denetim masası’ndaki programlar ve özellikler’den lpd baskı hizmeti ve lpr bağlantı noktası izleme özelliklerini açarak etkinleştirilebilir.


Cmd makecab komutu: Windows 7’den sonra kaldırılan diantz komutu ile aynıdır.


Cmd manage-bde komutu: Komut satırından bitlocker sürücü şifrelemesi’ni yapılandırmak maksadıyla kullanılır. Manage-bde komutu Windows 8 ve Windows 7’de bulunur. Manage-bde.wsf adındaki bir komut dosyası Windows Vista’da bulunmaktadır ve bitlocker görevlerini bu işletim sistemindeki komut satırından gerçekleştirmek maksadıyla cscript komutuyla birlikte kullanılabilir.


Cmd md komutu: Windows’un bütün versiyonlarında ve MS-DOS’ta kullanılabilir.


Cmd mem komutu: Kullanılan ve boş bellek alanlarını ve şu anda MS-DOS alt sistemindeki belleğe yüklenen programları gösterir. Mem komutu MS-DOS’da olduğu gibi Windows’un tüm 32bit versiyonlarında de mevcuttur. Mem komut 64 bit Windows versiyonlarında kullanılamaz.


Cmd memmaker komutu: Windows 98 ve 95’te ve MS-DOS’ta kullanılabilir. Bellek kullanımı, Windows Xp’de başlayarak otomatik olarak optimize edilir.


Cmd mkdir komutu: Windows’un bütün versiyonlarında ve MS-DOS’ta kullanılabilir.


Cmd mklink komutu: Sembolik bir bağlantı oluşturmak maksadıyla kullanılır.


Cmd mode komutu: Windows’un bütün versiyonlarında ve MS-DOS’ta kullanılabilir.


Cmd mofcomp komutu: Mofcomp komutu verileri düzgün bir yönetilen nesne biçimi dosyasında görüntüler. Mofcomp komutu tüm Windows versiyonlarında kullanılabilir.


Cmd more komutu: Windows’un bütün versiyonlarında ve MS-DOS’ta kullanılabilir.


Cmd mount komutu: Windows Vista ya da Windows 7’de varsayılan olarak kullanılamaz; ancak denetim masası’ndaki programlar ve özellikler’den nfs maksadıyla hizmetler Windows özelliğini açarak etkinleştirebilirsiniz. Unıx maksadıyla hizmet durdurulduğundan, Windows 8’de mount komutu kullanılamaz.


Cmd mountvol komutu: Birim bağlama noktalarını görüntülemek, oluşturmak ya da kaldırmak maksadıyla kullanılır.


Cmd move komutu: Windows’un bütün versiyonlarında ve MS-DOS’ta kullanılabilir.


Cmd mrinfo komutu: Mrinfo komutu bir yönlendiricinin arabirimleri ve komşuları hakkında bilgi sağlamak maksadıyla kullanılır.


Cmd msav komutu: Msav komutu microsoft antivirus programını başlatır. Msav komutu yalnızca MS-DOS’da kullanılabilir. Microsoft antivirus yalnızca MS-DOS ve Windows 3.x maksadıyla tasarlanmıştır. Microsoft, Windows Xp ve sonraki işletim sistemleri maksadıyla microsoft security essentials adı verilen isteğe bağlı bir virüsten koruma paketi ve Windows’un tüm sürümleri maksadıyla üçüncü taraf virüsten koruma araçları sunmaktadır.


Cmd msbackup komutu: Windows 95’te başlayan microsoft yedekleme ve ardından Windows’un sonraki versiyonlarında yedekleme ve geri yükleme ile değiştirildi.


Cmd mscdex komutu: MS-DOS’a cd-rom erişimi sağlamak maksadıyla mscdex komutu kullanılır.


Cmd msd komutu: Windows 95’te başlayan sistem bilgisi ile değiştirildi.


Cmd msg komutu: Msg komutu bir kullanıcıya bir mesaj göndermek maksadıyla kullanılır.


Cmd msiexec komutu: Yazılım yüklemek ve yapılandırmak maksadıyla kullanılan bir araç olan Windows ınstaller’ı başlatmak maksadıyla kullanılır.


Cmd muiunattend komutu: Çok dilde kullanıcı arayüzü katılımsız kurulum işlemini başlatır.


Cmd net komutu: Çok çeşitli ağ ayarlarını görüntülemek, yapılandırmak ve düzeltmek maksadıyla kullanılır. Net komutu tüm Windows versiyonlarında kullanılabilir.


Cmd nbtstat komutu: Nbtstat komutu tcp / ıp bilgilerini ve uzaktaki bir bilgisayarla ilgili diğer istatistiksel bilgileri göstermek maksadıyla kullanılır. Nbtstat komutu tüm Windows versiyonlarında kullanılabilir.


Cmd net1 komutu: Windows’un sonraki versiyonlarında yalnızca eski programı ve komutu kullanan komut dosyaları ile uyumluluk maksadıyla kalır.


Cmd netcfg komutu: İş istasyonlarını dağıtmak maksadıyla kullanılan Windows’un hafif bir sürümünü Windows ön yükleme ortamı’nı yüklemek maksadıyla kullanılır.


Cmd netsh komutu: Yerel ya da uzaktaki bir bilgisayarın ağ yapılandırmasını yönetmek maksadıyla kullanılan bir komut satırı yardımcı programı olan ağ kabuğunu başlatmak maksadıyla kullanılır.


Cmd nfsadmin komutu: Windows Vista ya da Windows 7’de varsayılan olarak kullanılamaz; ancak denetim masası’ndaki programlar ve özellikler’den nfs maksadıyla hizmetler Windows özelliğini açarak etkinleştirebilirsiniz. Unıx maksadıyla hizmet durdurulduğundan, nfsadmin komutu Windows 8’de kullanılamaz.


Cmd nlsfunc komutu: Windows’un tüm 32bit versiyonlarında olduğu kadar MS-DOS’da da kullanılabilir. Nlsfunc komutu Windows’un 64 bit versiyonlarında kullanılamaz.


Cmd nltest komutu: Bir etki alanındaki Windows bilgisayarları ve diğer etki alanlarına güvenen etki alanı denetleyicileri arasındaki güvenli kanalları test etmek maksadıyla kullanılır.


Cmd nslookup komutu: Nslookup, en sık girilen bir ıp adresinin ana makine adını görüntülemek maksadıyla kullanılır. Nslookup komutu ıp adresini bulmak maksadıyla yapılandırılmış dns sunucunuzu sorgular.


Cmd ntbackup komutu: Windows Vista’da başlayan wbadmin ile değiştirildi.


Cmd ntsd komutu: Görev yöneticisi’nde döküm dosyası desteği eklenmesinden dolayı Windows Vista’dan kaldırılmıştır.


Cmd ocsetup komutu: Ek Windows özelliklerini yüklemek maksadıyla kullanılan Windows isteğe bağlı bileşen kurulum aracını başlatır.


Cmd openfiles komutu: Openfiles komutu bir sistemdeki açık dosya ve klasörleri görüntülemek ya da bağlantıyı kesmek maksadıyla kullanılır.


Cmd path komutu: Yürütülebilir dosyalar maksadıyla kullanılabilecek belirli bir yolu görüntülemek ya da ayarlamak maksadıyla kullanılır.


Cmd pause komutu: Dosyanın işlenmesini duraklatmak maksadıyla bir toplu iş dosyası ya da komut dosyası içinde kullanılır. Pause komutu kullanıldığında, komut penceresinde “devam etmek maksadıyla herhangi bir tuşa basın …” mesajı görüntülenir.


Cmd pentnt komutu: Kayan noktalı emülasyonu etkinleştirmek ve kayan nokta donanımını devre dışı bırakmak maksadıyla de kullanılır.


Cmd pkgmgr komutu: Windows paket yöneticisi’ni komut istemi’nden başlatmak maksadıyla kullanılır. Paket yöneticisi, Windows maksadıyla özellikler ve paketleri yükler, kaldırır, yapılandırır ve güncelleştirir.


Cmd pnpunattend komutu: Donanım aygıtı sürücülerinin yüklenmesini otomatikleştirmek maksadıyla kullanılır.


Cmd pnputil komutu: Komut satırından tak ve kullan aygıtı yüklemek maksadıyla kullanılan bir araç olan microsoft pnp utility’yi başlatmak maksadıyla kullanılır.


Cmd popd komutu: Çoğunlukla bir toplu iş dosyası ya da komut dosyası içinde kullanılır.


Cmd power komutu: Yazılım ve donanım aygıtlarını izleyerek bir bilgisayar tarafından tüketilen elektriği azaltmak maksadıyla kullanılır.


Cmd print komutu: Print komutu belirtilen bir metin dosyasını belirtilen bir yazdırma aygıtına yazdırmak maksadıyla kullanılır.


Cmd prompt komutu: Komut isteminde ya da MS-DOS istemi metninin görünümünü özelleştirmek maksadıyla prompt komutu kullanılır.


Cmd pushd komutu: Çoğunlukla bir toplu iş ya da komut dosyası programı içinden bir dizini saklamak maksadıyla kullanılır.


Cmd pwlauncher komutu: Windows to go başlangıç ​​seçeneklerinin durumunu etkinleştirmek, devre dışı bırakmak ya da göstermek maksadıyla kullanılır.


Cmd qappsrv komutu: Ağda bulunan tüm uzak masaüstü oturum ana bilgisayarı sunucularını görüntülemek maksadıyla kullanılır.


Cmd qbasic komutu: Basıc programlama dili maksadıyla MS-DOS tabanlı programlama ortamı olan qbasic’i başlatır.


Cmd qprocess komutu: Çalışan işlemler hakkındaki bilgileri görüntülemek maksadıyla kullanılır.


Cmd query komutu: Belirtilen bir hizmetin durumunu görüntülemek maksadıyla kullanılır.


Cmd quser komutu: O anda sisteme oturum açmış olan kullanıcılar hakkında bilgi görüntülemek maksadıyla kullanılır.


Cmd qwinsta komutu: Açık uzak masaüstü oturumları hakkındaki bilgileri görüntülemek maksadıyla kullanılır.


Cmd rasautou komutu: Remote access dialer autodial adreslerini yönetmek maksadıyla rasautou komutu kullanılır.


Cmd rasdial komutu: Bir microsoft istemcisi maksadıyla bir ağ bağlantısını başlatmak ya da sonlandırmak maksadıyla kullanılır.


Cmd rcp komutu: Bir Windows bilgisayarı ile rshd arka plan programını çalıştıran bir sistem arasında dosyaları kopyalamak maksadıyla kullanılır.


Cmd rd komutu: Rmdir komutunun kısaltılmış halidir.


Cmd rdpsign komutu: Uzak masaüstü protokolü dosyasını imzalamak maksadıyla kullanılır.


Cmd reagentc komutu: Windows kurtarma ortamını yapılandırmak maksadıyla kullanılır.


Cmd recover komutu: Hatalı ya da bozuk bir diskten okunabilir verileri kurtarmak maksadıyla kullanılır.


Cmd reg komutu: Windows kayıt defteri’ni komut satırından yönetmek maksadıyla kullanılır. Reg komutu kayıt defteri anahtarlarını ekleme, kayıt defterini verme gibi ortak kayıt işlevlerini gerçekleştirebilir.


Cmd regini komutu: Kayıt defteri izinlerini ve kayıt defteri değerlerini komut satırından ayarlamak ya da değiştirmek maksadıyla kullanılır.


Cmd register-cimprovider komutu: Windows’da ortak bilgi modeli sağlayıcısı kaydetmek maksadıyla kullanılır.


Cmd regsvr32 komutu: Bir dll dosyasını Windows kayıt defteri’nde bir komut bileşeni olarak kaydetmek maksadıyla kullanılır.


Cmd relog komutu: Mevcut performans günlüklerinde bulunan verilerden yeni performans günlükleri oluşturmak maksadıyla kullanılır.


Cmd rem komutu: Bir toplu iş dosyası ya da komut dosyasında açıklamalar ya da açıklamalar kaydetmek maksadıyla kullanılır.


Cmd ren komutu: Ren komutu rename komutunun kısaltılmış halidir.


Cmd rename komutu: Belirttiğiniz dosyanın adını değiştirmek maksadıyla kullanılır.


Cmd repair-bde komutu: Bitlocker kullanılarak şifrelenmiş hasarlı bir sürücüyü onarmak ya da şifresini çözmek maksadıyla kullanılır.


Cmd replace komutu: Replace komutu bir ya da daha fazla dosyayı bir ya da daha fazla başka dosyayla değiştirmek maksadıyla kullanılır.


Cmd reset komutu: Oturum alt sistemi yazılımını ve donanımını bilinen başlangıç ​​değerlerine sıfırlamak maksadıyla kullanılır.


Cmd restore komutu: Yedekleme komutunu kullanarak yedeklenen dosyaları geri yüklemek maksadıyla kullanılır. Geri yükleme komutu yalnızca MS-DOS’da kullanılabilir.


Cmd rexec komutu: Rexec komutu rexec daemonunu çalıştıran uzak bilgisayarlarda komutları çalıştırmak maksadıyla kullanılır.


Cmd rmdir komutu: Rmdir komutu varolan ya da tamamen boş bir klasörü silmek maksadıyla kullanılır.


Cmd robocopy komutu: Dosyaları ve dizinleri bir konumdan diğerine kopyalamak maksadıyla kullanılır. Bu komut sağlam dosya kopyalama olarak da adlandırılır. Robocopy komutu hem kopyalama komutundan hem de xcopy komutundan daha üstündür, çünkü robocopy daha birçok seçeneği desteklemektedir.


Cmd route komutu: Route komutu ağ yönlendirme tablolarını değiştirmek maksadıyla kullanılır.


Cmd rpcinfo komutu: Bir rpc sunucusuna uzaktan yordam çağrısı yapar ve bulduğunu rapor eder.


Cmd rpcping komutu: Rpcping komutu bir sunucuyu rpc kullanarak ping yapmak maksadıyla kullanılır.


Cmd rsh komutu: Komutları rsh daemon’u çalıştıran uzak bilgisayarlarda çalıştırmak maksadıyla kullanılır.


Cmd rsm komutu: Çıkarılabilir depolama birimi’ni kullanarak ortam kaynaklarını yönetmek maksadıyla kullanılır.


Cmd runas komutu: Runas komutu bir programı başka bir kullanıcının kimlik bilgilerini kullanarak çalıştırmak maksadıyla kullanılır.


Cmd rwinsta komutu: Rwinsta komutu reset session oturumu komutunun kısaltılmış halidir.


Cmd sc komutu: Servisler hakkında bilgi yapılandırmak maksadıyla kullanılır. Sc komutu hizmet denetim yöneticisi ile iletişim kurar.


Cmd scandisk komutu: Windows Xp’den itibaren chkdsk komutuyla değiştirildi.


Cmd scanreg komutu: Scanreg komutu Windows kayıt defteri denetleyicisi’ni başlatır, temel bir kayıt defteri onarım programı ve yedekleme yardımcı programıdır.


Cmd schtasks komutu: Zamanlanmış görevleri oluşturmak, silmek, sorgulamak, değiştirmek, çalıştırmak ve sona erdirmek maksadıyla kullanılabilir.


Cmd sdbinst komutu: Özelleştirilmiş sdb veritabanı dosyalarını dağıtmak maksadıyla kullanılır.


Cmd secedit komutu: Mevcut güvenlik yapılandırmasını bir şablonla karşılaştırarak sistem güvenliği yapılandırmak ve analiz etmek maksadıyla kullanılır.


Cmd set komutu: MS-DOS’da ya da komut istemi’nden çevre değişkenlerini görüntülemek, etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak maksadıyla kullanılır.


Cmd setlocal komutu: Bir toplu iş dosyası ya da komut dosyası içindeki ortam değişikliklerinin yerelleştirilmesine başlamak maksadıyla kullanılır.


Cmd setspn komutu: Bir active directory hizmet hesabı maksadıyla hizmet asıl adlarını yönetmek maksadıyla kullanılır.


Cmd setver komutu: Windows’un tüm 32bit versiyonlarında olduğu kadar MS-DOS’da da mevcuttur. Windows’un 64 bit versiyonlarında setver komutu kullanılamaz.


Cmd setx komutu: Kullanıcı ortamında ya da sistem ortamında ortam değişkenleri oluşturmak ya da değiştirmek maksadıyla kullanılır.


Cmd shadow komutu: Shadow komutu başka bir uzak masaüstü hizmetleri oturumunu izlemek maksadıyla kullanılır.


Cmd share komutu: Share komutu MS-DOS’ta dosya kilitleme ve dosya paylaşım işlevleri yüklemek maksadıyla kullanılır.


Cmd shift komutu: Bir toplu iş dosyası ya da komut dosyasındaki değiştirilebilir parametrelerin konumunu değiştirmek maksadıyla kullanılır.


Cmd showmount komutu: Nfs’ye bağlı dosya sistemleri hakkında bilgi görüntülemek maksadıyla kullanılır.


Cmd smartdrv komutu: Smartdrv komutu yükler ve MS-DOS maksadıyla bir disk önbellekleme yardımcı programı olan smartdrive’ı yapılandırır.


Cmd sort komutu: Belirtilen girdiden verileri okumak, bu verileri sıralamak ve bu tür sonuçlarını komut istemi ekranına, bir dosyaya ya da başka bir çıktı aygıtına döndürmek maksadıyla kullanılır.


Cmd start komutu: Belirtilen bir programı ya da komutu çalıştırmak maksadıyla yeni bir komut satırı penceresi açmak maksadıyla kullanılır. Start ​​komutu, yeni bir pencere oluşturmadan bir uygulamayı başlatmak maksadıyla de kullanılabilir.


Cmd subst komutu: Subst komutu yerel bir yolu bir sürücü harfi ile ilişkilendirmek maksadıyla kullanılır.


Cmd sxstrace komutu: Bir programlama tanı aracı olan winsxs izleme yardımcı programını başlatmak maksadıyla kullanılır.


Cmd sys komutu: MS-DOS sistem dosyalarını ve komut yorumlayıcıyı bir diske kopyalamak maksadıyla kullanılır. Windows Xp’den itibaren sys komutu kaldırılmıştır.


Cmd systeminfo komutu: Yerel ya da uzak bir bilgisayar maksadıyla temel Windows yapılandırma bilgilerini görüntülemek maksadıyla kullanılır.


Cmd takeown komutu: Dosyanın sahipliğini yeniden atamak maksadıyla bir yöneticinin erişimi reddettiği bir dosyaya yeniden erişmek maksadıyla kullanılır.


Cmd tcmsetup komutu: Telefon uygulama programlama arabirimi istemcisini kurmak ya da devre dışı bırakmak maksadıyla kullanılır.


Cmd telnet komutu: Telnet protokolünü kullanan uzaktaki bilgisayarlarla iletişim kurmak maksadıyla kullanılır.


Cmd tftp komutu: Basit dosya aktarım protokolü hizmetini ya da arka plan programını çalıştıran uzaktaki bir bilgisayara ve uzaktaki bir bilgisayardan dosya aktarmak maksadıyla kullanılır.


Cmd time komutu: Time komutu geçerli saati göstermek ya da değiştirmek maksadıyla kullanılır.


Cmd timeout komutu: Tuş vuruşlarını görmezden gelmek maksadıyla de kullanılabilir.


Cmd title komutu: Title komutu komut istemi penceresinin başlığını belirlemek maksadıyla kullanılır.


Cmd tlntadmn komutu: Telnet sunucusu çalıştıran bir yerel ya da uzak bilgisayarı yönetmek maksadıyla kullanılır.


Cmd tpmvscmgr komutu: Tpm sanal akıllı kartlar oluşturmak ve yok etmek maksadıyla tpmvscmgr komutu kullanılır.


Cmd tracerpt komutu: Olay iz kayıtlarını ya da enstrümante edilmiş olay izleme sağlayıcılarından gelen gerçek zamanlı verileri işlemek maksadıyla kullanılır.


Cmd tree komutu: Belirtilen bir sürücünün ya da yolun klasör yapısını grafiksel olarak görüntülemek maksadıyla kullanılır.


Cmd tscon komutu: Bir uzak masaüstü oturumuna bir kullanıcı oturumunu eklemek maksadıyla kullanılır.


Cmd tsdiscon komutu: Uzak masaüstü oturumunun bağlantısını kesmek maksadıyla kullanılır.


Cmd tskill komutu: Belirtilen işlemi sonlandırmak maksadıyla tskill komutu kullanılır.


Cmd tsshutdn komutu: Tsshutdn komutu bir terminal sunucusunu uzaktan kapatmak ya da yeniden başlatmak maksadıyla kullanılır. Tsshutdn komutu Windows Xp’de kullanılabilir. Windows Vista’dan itibaren tsshutdn komutu kullanımdan kaldırılmıştır.


Cmd type komutu: Bir metin dosyasında yer alan bilgileri görüntülemek maksadıyla kullanılır.


Cmd typeperf komutu: Performans verilerini komut istemi penceresinde görüntüler ya da veriyi belirtilen günlük dosyasına yazar.


Cmd tzutil komutu: Yaz saati uygulaması ayarlarını etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak maksadıyla kullanılabilir.


Cmd umount komutu: Ağ dosya sistemi takılı ağ paylaşımlarını kaldırmak maksadıyla kullanılır.


Cmd undelete komutu: MS-DOS delete komutu ile yapılan bir silme işlemini geri almak maksadıyla kullanılır. Geri alma komutu yalnızca MS-DOS’da kullanılabilir.


Cmd unformat komutu: MS-DOS format komutu tarafından gerçekleştirilen bir sürücüdeki biçimlendirmeyi geri almak maksadıyla kullanılır. Unformat komutu yalnızca MS-DOS’ta kullanılabilir.


Cmd unlock komutu: Bir programın doğrudan disk erişimini devre dışı bırakarak bir sürücünün kilidini açmak maksadıyla kullanılır.


Cmd unlodctr komutu: Bir hizmetin ya da aygıt sürücüsünün açıklamalı metin ve performans sayacı adlarını Windows kayıt defteri’nden kaldırır.


Cmd vaultcmd komutu: Saklanan kimlik bilgilerini oluşturmak, kaldırmak ve göstermek maksadıyla kullanılır.


Cmd ver komutu: Ver komutu geçerli Windows ya da MS-DOS sürüm numarasını görüntülemek maksadıyla kullanılır.


Cmd verify komutu: Komut istemi ya da MS-DOS, dosyaların bir diske doğru yazılmış olduğunu doğrulamak maksadıyla etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak maksadıyla kullanılır.


Cmd vol komutu: Bu bilgilerin bulunduğu varsayılarak, belirtilen bir diskin birim etiketi ve seri numarasını gösterir.


Cmd vsafe komutu: Vsafe komutu vsafe, MS-DOS maksadıyla temel bir virüs koruma sistemi başlatmak maksadıyla kullanılır. Vsafe komutu yalnızca MS-DOS’da kullanılabilir. Vsafe yalnızca MS-DOS ve Windows 3.x maksadıyla tasarlanmıştır. Microsoft, Windows Xp ve sonraki işletim sistemleri maksadıyla microsoft security essentials adı verilen isteğe bağlı bir virüsten koruma paketi ve Windows’un tüm sürümleri maksadıyla üçüncü taraf virüsten koruma araçları sunmaktadır.


Cmd vssadmin komutu: Geçerli birim gölge kopya yedeklerini ve tüm yüklü gölge kopya yazarlarını ve sağlayıcılarını görüntüleyen birim gölge kopyası hizmeti yönetimsel komut satırı aracını başlatır.


Cmd w32tm komutu: Windows zamanıyla sorunları tanılamak maksadıyla kullanılır. W32tm komutu Windows 8, Windows 7, Windows Vista ve Windows Xp’de kullanılabilir.


Cmd waitfor komutu: Waitfor komutu bir sistemde bir sinyal göndermek ya da beklemek maksadıyla kullanılır.


Cmd wbadmin komutu: Wbadmin komutu yedekleme işlerini başlatmak ve durdurmak, önceki bir yedekleme hakkında ayrıntıları görüntülemek, yedekteki öğeleri listelemek ve halihazırda çalışan bir yedekleme durumunu raporlamak maksadıyla kullanılır.


Cmd wecutil komutu: Ws-management destekli bilgisayarlardan iletilen olaylara abonelikleri düzenlemek maksadıyla kullanılır.


Cmd wevtutil komutu: Wevtutil komutu olay günlüğü ve yayıncılarını yönetmek maksadıyla kullanılan Windows olay komut satırı yardımcı programını başlatır.


Cmd where komutu: Belirtilen desene uyan dosyaları aramak maksadıyla where komutu kullanılır.


Cmd whoami komutu: Bir ağdaki kullanıcı adı ve grup bilgilerini almak maksadıyla kullanılır.


Cmd winmgmt komutu: Windows’daki bir komut dosyası aracının wmı komut satırı sürümünü başlatır.


Cmd winrm komutu: Windows uzak yönetim’in komut satırı sürümünü başlatmak maksadıyla kullanılır; web servislerini kullanarak yerel ve uzaktaki bilgisayarlarla güvenli iletişimi yönetmek maksadıyla kullanılır.


Cmd winrs komutu: CMD komutları arasındaki Winrs komutu uzak bir ana makineyle güvenli bir komut penceresi açmak maksadıyla kullanılır.


Cmd winsat komutu: Windows çalıştıran bir bilgisayarın çeşitli özelliklerini, niteliklerini ve özelliklerini değerlendiren bir program olan Windows sistem değerlendirme aracını başlatır.


Cmd wmic komutu: Windows yönetim gereçleri komut satırı’nı başlatır; bu komut satırı arabirimi, Windows yönetim gereçleri’nin ve wmı aracılığıyla yönetilen sistemlerin kullanılmasını basitleştiren bir komut dosyası arabirimi.


Cmd wsmanhttpconfig komutu: Windows uzak yönetim hizmetinin yönlerini yönetmek maksadıyla kullanılır.


Cmd xcopy komutu: Xcopy komutu bir ya da daha fazla dosyayı ya da dizin ağacını bir konumdan diğerine kopyalayabilir. Robocopy komutu bile xcopy’yi üstün kılar, ancak xcopy komutu genellikle kopya komutunun daha “güçlü” bir versiyonu olarak düşünülür.


Cmd xwizard komutu: CMD komutları arasındaki xwizard kodu verileri önceden yapılandırılmış bir xml dosyasından Windows’a kaydetmek maksadıyla kullanılır.