Şiir - Hadi Harput'a Gidek - İshak SUNGUROĞLU

 

Yağız atı bağladım, tarladaki gazuğa,

Toplanın çağalarım hep gidek Elazığ’a.

Tefo, İbo, gakkom, Mamoş'u al sen de gel,

Dipsiz gölle, Şorşor'un arasında ki bağa.

 

Çayırlığa yığılın, tud dibinde çoc edek,

Hasavana tökülen tudları hap hap edek.

Tomatesnen balcanı, doğramıştım güvece,

Bişsin onu da yiyek, sonra Harput’a gidek.

 

Yarı çavuş suyunda her derde şifa vardur.

Papur yolundan gidek, it yokuşu çok dardur.

Arapbaba, Fetahmet, gezek ziyaret edek,

Dönek Sarayhatun’da tanrıya secde edek.

 

Bi maya söle Gakkoş, duysun Galalı İbo.

Belki de duyar gelür, Gore’nin oğlu Mamo.

Gümüş köstek Tahalım, Zoro’nun hançerine,

Gürünşallı guşağın sohsun ara yerine.

 

Derler ki çoh güzelmiş, Harput’ta iri güllü,

Cimşit hamamında ki peştamalı püsküllü.

Nesibey’nen Fide’ydi, Çatalgaya dilberi,

Onlara ne türküler söylemiş, Hafız Nuri.

 

Galadan enek yayan, dayan üregim dayan.

Saray bahçelerinde cebimiz dolsun payam.

Hadi durmayın gezek, Hüsenik’de Mornik’te,

Nahna yemek istersek, oturah Kesirik’te.

 

Tudun gıkkiliginde, çullugarga pinigi,

Yumurtasını gapmış, gomşu itin enigi.

Dedim bi külbe vuram, ben onun kel başına.

Nedem anam, acıdım, gıyamadım yaşına.

 

Bi zaman Mezire’de, vermişlerdi ele ele,

Arpacı, Hacı Baloş, Hacı Serçe, Şedele,

Babuş gilin Mustafa, Hacı Gaya, Gışoğlu,

Vezir gibi gezerdi Asım Çötelioğlu.

 

Atımın eyerine işletürüm al çuha,

Çarşı iti gillerin Esme’ye baba çıha,

Bi nazar etse, çatlar, gavurma çinileri.

Ondan gorhar gaçardı, dere hamam cinleri.

 

Çohtandur ayrılmışım, eşimden yoldaşımdan,

Mastardağı ben miyim? Duman gahmaz başımdan.

Guruttan kellecoş yap, kortik çanağa doldur,

Hasretle gaşşuhluyah, datlı Harput aşından.

 

Kör ola, ganburfelek, zehir gattı aşıma,

Ayırdı memleketten, toprah ola başıma.

Emoş bibiye sordum, ösgedin mi Harput’u?

Dedi; ben gurban olam, toprağına daşına.

 

Yeri gibi istemiş, goruh helvası canım,

Onu çoh hoş yaparmış, Perçençli Hayriye hanım.

İshak der ki yurdumun hasreti ile coştum ben,

Şu anda hançer vursan, ahmaz bi damla gan.

 

İshak Sunguroğlu