Guslün farzları nelerdir? Gusül abdestinin farzları nelerdir? Guslün farzı kaçtır?

Dini bir terim olarak gusül nedir? Guslün farzları nelerdir? Gusül abdestinin farzları nelerdir? Gusül abdesti nasıl alınır? Gusül abdestinin sünnetleri nelerdir? Dört mezhebe göre, guslün farzları nelerdir? İşte adım adım boy abdesti anlatımı…

 

GUSÜL ABDESTİNİN FARZLARI NELERDİR?

1. Ağza su alıp boğaza kadar çalkalamak.

2. Burna su çekip yıkamak.

3. Bütün vücudu ıslanmayan yer kalmayacak şekilde yıkamak.

Gusül Abdestinin Sünnetleri

1. Gusle niyet etmek.

2. Besmele ile başlamak.

3. Bedenin bir tarafında pislik varsa onu önceden güzelce temizlemek.

Dört mezhebe göre, guslün farzları nelerdir?

Mâlikî'de guslün farzları nelerdir?

1- Niyet,

2- Bedenin her yerini yıkamak,

3- Delk,

4- Muvalat,

5- Saçları hilâllemek.

Şâfiî'de guslün farzları nelerdir?

1- Niyet,

2- Bedenin her yerini yıkamak. [Bazı kitaplarda, Şafii'de guslün farzı üçtür deniyor. Bedendeki necaseti temizlemeyi de ekliyorlar. Beden yıkanınca, necaset de temizlenmiş olacağı için, guslün farzına iki denmesinin mahzuru olmaz.]

Hanbelî'de guslün farzları nelerdir?

Guslün farzı birdir, bu da bütün vücudu yıkamaktır. Bu, guslün rüknüdür. Yani guslün içindeki farzdır. Gusle başlarken, niyet etmek ve Besmele çekmek de farzdır. Ağzın ve burnun içi, bedenin dışı sayıldığı için, buraları da yıkamak farzdır. Bunlar da ilave edince, guslün farzı 5 oluyor:

1- Niyet etmek,

2- Besmele çekmek,

3- Bedenin her yerini yıkamak,

4- Ağzın içini yıkamak,

5- Burnun içini yıkamak.

 

Gusül abdestinde farz olarak yapılması gerekenler nelerdir?

Hanefi mezhebinde gusülde mutlak yapılması gereken farz üçtür:

1- Ağzın hepsini iyice yıkamak. Ağız dolusu su içmekle de olur ise de, yutmak mekruhtur diyen âlimler de olmuştur.

2- Burnu yıkamak. Burundaki kuru kir altını ve ağızdaki, çiğnenmiş ekmek altını yıkamazsa gusül sahih olmaz. Hanbeli mezhebinde, mazmaza ve istinşak, abdest alırken de, gusülde de farzdır.

3- Bedenin her yerini yıkamaktır. Bedenin, ıslatılmasında haraç olmayan yerlerini yıkamak farzdır. Yıkanan yerleri ovalamak lazım değil ise de, müstehabtır. İmam-ı Malik ile imam-ı Ebu Yusuf hazretleri lazımdır buyurdu.

Gusül abdesti alırken namaz abdesti almak şart mı?

Gusül, abdesti de içerdiğinden ayrıca abdest almaya gerek yoktur. Zira, Hz. Âişe, Resûl-i Ekrem'in (s.a.s.) guslettikten sonra ayrıca namaz abdesti almadığını rivayet etmiştir (Tirmizî, Tahâret, 79).

 

Gusülde, gargara şart mıdır? Buruna çok su çekip, yanma hissedilmesi gerekir mi?

Hayır, öyle bir şart yoktur. Gargara yapmak abdestte de, gusülde de farz değil, sünnettir. Oruçluyken gargara yapmak ise mekruhtur. (S. Ebediyye)

SORU CEVAP ŞEKLİNDE

Soru: Gusül ne demektir?
Cevap: Gusül; özel bir niyetle yıkanmak demektir.

Soru: Guslü gerektiren haller nelerdir?
Cevap: Guslü gerektiren haller şunlardır;
1-Meninin çıkması.
2-Cima
3-Hayız
4-Nifas (Lohusalık)
5-Doğum

Soru: Meni nasıl tanınır?
Cevap: Meni aşağıda belirtilen alâmetlerden biri ile tanınır.
1- Şehvetle çıkması.
2- Sıçrayarak çıkması.
3- Yaşken kokusunun hamur kokusuna benzemesi.
4- Kuruduğu zaman kokusunun yumurta beyazı kokusuna benzemesi.

Soru: Doğum kansız olursa gusül farz mıdır?
Cevap: Doğum kansız dahi olsa gusül almak farzdır.

Soru: Guslün farzları nelerdir?
Cevap: Guslün farzları şunlardır:
1-)Niyet: Büyük hadesi kaldırmak için getirilen niyet veya buna benzer sahîh niyetlerdir. Örneğin; “Niyet ettim farz olan guslü yapmaya” şeklinde niyet etmek gibi.
2-)Kıllar dâhil olmak üzere bedenin tamamını iğne ucu kadar kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak: Sakalı sık olan dahi sakalını yıkarken suyu deriye temas ettirmesi gerekir. Bunların tamamen temiz ve temizleyici olan
su ile bir defa yıkanması gerekmektedir

Sual: Gusül abdestinde farz olarak yapılması gerekenler nelerdir?
Cevap:
 Hanefi mezhebinde gusülde mutlak yapılması gereken farz üçtür:
1- Ağzın hepsini iyice yıkamak. Ağız dolusu su içmekle de olur ise de, yutmak mekruhtur diyen âlimler de olmuştur.

2- Burnu yıkamak. Burundaki kuru kir altını ve ağızdaki, çiğnenmiş ekmek altını yıkamazsa gusül sahih olmaz. Hanbeli mezhebinde, mazmaza ve istinşak, abdest alırken de, gusülde de farzdır.

3- Bedenin her yerini yıkamaktır. Bedenin, ıslatılmasında haraç olmayan yerlerini yıkamak farzdır. Yıkanan yerleri ovalamak lazım değil ise de, müstehabtır. İmam-ı Malik ile imam-ı Ebu Yusuf hazretleri lazımdır buyurdu.