Rakamı Yazıya Çevirme 3 Adet Script

 

RAKAMI YAZIYA ÇEVİRME SCRİPTİ 1
Choose(Int(Mod(Fat Tutarı;10^12) / 10^11); ""; "Yüz "; "İki
Yüz "; "Üç Yüz "; "Dört Yüz "; "Beş Yüz "; "Altı
Yüz "; "Yedi Yüz "; "Sekiz Yüz "; "Dokuz Yüz ")


&
If(Int(Mod(Fat Tutarı;10^11) / 10^10) = 1;
Choose(Int(Mod(Fat Tutarı;10^10) / 10^9); "On "; "Onbir "; "Oniki
"; "Onüç "; "Ondört "; "Onbeş "; "Onaltı "; "Onyedi ";
"Onsekiz "; "Ondokuz ");
Choose(Int(Mod(Fat Tutarı;10^11) / 10^10); ""; ""; "Yirmi ";
"Otuz "; "Kırk "; "Elli "; "Altmış "; "Yetmiş "; "Seksen ";
"Doksan ")
&
Choose(Int(Mod(Fat Tutarı;10^10) / 10^9); ""; "Bir "; "İki "; "Üç
"; "Dört "; "Beş "; "Altı "; "Yedi "; "Sekiz "; "Dokuz "))
&
Case(Int(Mod(Fat Tutarı;10^12)/10^9) and Int(Mod(Fat Tutarı;10^9) /
10^3); "Milyar, "; Int(Mod(Fat Tutarı;10^12)/10^9);"Milyar ";"")
&
Choose(Int(Mod(Fat Tutarı;10^9) / 10^8); ""; "Yüz "; "İki
Yüz "; "Üç Yüz "; "Dört Yüz "; "Beş Yüz "; "Altı
Yüz "; "Yedi Yüz "; "Sekiz Yüz "; "Dokuz Yüz ")
&
If(Int(Mod(Fat Tutarı;10^8) / 10^7) = 1;
Choose(Int(Mod(Fat Tutarı;10^7) / 10^6); "On "; "Onbir "; "Oniki
"; "Onüç "; "Ondört "; "Onbeş "; "Onaltı "; "Onyedi ";
"Onsekiz "; "Ondokuz ");
Choose(Int(Mod(Fat Tutarı;10^8) / 10^7); ""; ""; "Yirmi "; "Otuz
"; "Kırk "; "Elli "; "Altmış "; "Yetmiş "; "Seksen "; "Doksan ")
&
Choose(Int(Mod(Fat Tutarı;10^7) / 10^6); ""; "Bir "; "İki "; "Üç
"; "Dört "; "Beş "; "Altı "; "Yedi "; "Sekiz "; "Dokuz "))
&
Case(Int(Mod(Fat Tutarı;10^9)/10^6) and Int(Mod(Fat Tutarı;10^6) /
10^3); "Milyon, "; Int(Mod(Fat Tutarı;10^9)/10^6);"Milyon ";"")
&
Choose(Int(Mod(Fat Tutarı;10^6) / 10^5); ""; "Yüz "; "İki
Yüz "; "Üç Yüz "; "Dört Yüz "; "Beş Yüz "; "Altı
Yüz "; "Yedi Yüz "; "Sekiz Yüz "; "Dokuz Yüz ")
&
If(Int(Mod(Fat Tutarı;10^5) / 10^4) = 1;
Choose(Int(Mod(Fat Tutarı;10^4) / 10^3); "On "; "Onbir "; "Oniki
"; "Onüç "; "Ondört "; "Onbeş "; "Onaltı "; "Onyedi ";
"Onsekiz "; "Ondokuz ");
Choose(Int(Mod(Fat Tutarı;10^5) / 10^4); ""; ""; "Yirmi "; "Otuz
"; "Kırk "; "Elli "; "Altmış "; "Yetmiş "; "Seksen "; "Doksan ")
&
Choose(Int(Mod(Fat Tutarı;10^4) / 10^3); ""; "Bir "; "İki "; "Üç
"; "Dört "; "Beş "; "Altı "; "Yedi "; "Sekiz "; "Dokuz "))
&
Case(Int(Mod(Fat Tutarı;10^6)/10^3) and Int(Mod(Fat Tutarı;10^3) /
10^0); "Bin, "; Int(Mod(Fat Tutarı;10^6)/10^3);"Bin ";"")
&
Choose(Int(Mod(Fat Tutarı;10^3) / 100); ""; "Yüz "; "İki
Yüz "; "Üç Yüz "; "Dört Yüz "; "Beş Yüz "; "Altı
Yüz "; "Yedi Yüz "; "Sekiz Yüz "; "Dokuz Yüz ")
&
If(Int(Mod(Fat Tutarı;100) / 10) = 1;
Choose(Int(Mod(Fat Tutarı;10)); "On "; "Onbir "; "Oniki ";
"Onüç "; "Ondört "; "Onbeş "; "Onaltı "; "Onyedi ";
"Onsekiz "; "Ondokuz ");
Choose(Int(Mod(Fat Tutarı;100) / 10); ""; ""; "Yirmi "; "Otuz ";
"Kırk "; "Elli "; "Altmış "; "Yetmiş "; "Seksen "; "Doksan ") &
Choose(Int(Mod(Fat Tutarı;10)); ""; "Bir "; "İki "; "Üç "; "Dört
"; "Beş "; "Altı "; "Yedi "; "Sekiz "; "Dokuz ")) &
Case(Int(Fat Tutarı) > 1; "TL."; Int(Fat Tutarı) = 1; "TL.";
"")
&
If(Mod(Fat Tutarı; 1) and Int(Fat Tutarı);" ve ";"")
&
If(Mod(Int(Fat Tutarı*10); 10) = 1;
Choose(Mod(Int(Fat Tutarı*100); 10); "On "; "Onbir "; "Oniki ";
"Onüç "; "Ondört "; "Onbeş "; "Onaltı "; "Onyedi ";
"Onsekiz "; "Ondokuz ");
Choose(Mod(Int(Fat Tutarı*10); 10); ""; ""; "Yirmi "; "Otuz ";
"Kırk "; "Elli "; "Altmış "; "Yetmiş "; "Seksen "; "Doksan ")
&
Choose(Mod(Int(Fat Tutarı*100); 10); ""; "Bir "; "İki "; "Üç ";
"Dört "; "Beş "; "Altı "; "Yedi "; "Sekiz "; "Dokuz ")) &
Case(Mod(Fat Tutarı; 1) > .01; "Kr."; Mod(Fat Tutarı; 1) = .01; "Kr.";"")

----------------

RAKAMI YAZIYA ÇEVİRME SCRİPTİ 2

Let(
[Million = Div(toplam; 1000000);
Bin = Div((toplam - (Div(toplam; 1000000) * 1000000)); 1000);
Yüz = Div(Int(Mod(toplam; 1000)); 100);
On = Int(Mod(toplam; 1000));
Kuruş = (toplam - Int(toplam)) * 100 + ,00005];

Trim ( Choose(
Div(Million; 100);
""; "Bir"; "İki"; "Üç"; "Dört"; "Beş"; "Altı"; "Yedi"; "Sekiz"; "Dokuz") &

Case(
Div(Million; 100) > 0;
" Yüz ") &

Choose(
Div(Mod(Million; 100); 10);
"" ;""; "Yirmi"; "Otuz "; "Kırk"; "Elli"; "Altmış "; "Yetmiş "; "Seksen "; "Doksan ") &

Choose(
Case(Mod(Million; 100) >= 20; Mod(Million; 10); Mod(Million; 100));
""; "Bir "; "İki "; "Üç "; "Dört "; "Beş "; "Altı "; "Yedi "; "Sekiz "; "Dokuz "; "On "; "Onbir "; "Oniki "; "Onüç "; "Ondört "; "Onbeş "; "Onaltı "; "Onyedi "; "Onsekiz"; "Ondokuz ") &

Case(
Million > 0;
"Milyon ") &

Choose(
Div(Bin; 100);
""; ""; "İki"; "Üç"; "Dört"; "Beş"; "Altı"; "Yedi"; "Sekiz"; "Dokuz") &

Case(
Div(Bin; 100) > 0;
" Yüz ") &

Choose(
Div(Mod(Bin; 100); 10);
""; ""; "Yirmi "; "Otuz "; "Kırk "; "Elli "; "Altmış "; "Yetmiş "; "Seksen "; "Doksan ") &

Choose(
Case(Mod(Bin; 100) >= 20; Mod(Bin; 10); Mod(Bin; 100));
""; ""; "İki "; "Üç "; "Dört "; "Beş "; "Altı "; "Yedi "; "Sekiz "; "Dokuz "; "On "; "Onbir "; "Oniki "; "Onüç "; "Ondört "; "Onbeş "; "Onaltı "; "Onyedi "; "Onsekiz "; "Ondokuz ") &

Case(
Bin > 0;
"Bin ") &

Choose(Yüz; ""; ""; "İki"; "Üç"; "Dört"; "Beş"; "Altı"; "Yedi"; "Sekiz"; "Dokuz") &

Case(
Yüz > 0;
" Yüz ") &

Choose(Div(Mod(Int(Mod(toplam; 1000)); 100); 10);
""; ""; "Yirmi "; "Otuz "; "Kırk "; "Elli "; "Altmış "; "Yetmiş"; "Seksen "; "Doksan ") &

Choose(
Case(Mod(On; 100) >= 20; Mod(On; 10); Mod(On; 100));
""; "Bir " ; "İki " ; "Üç " ; "Dört "; "Beş "; "Altı "; "Yedi "; "Sekiz "; "Dokuz "; "On "; "Onbir "; "Oniki "; "Onüç "; "Ondört "; "Onbeş "; "Onaltı "; "Onyedi "; "Onsekiz "; "Ondokuz ") &

Case(
toplam < 1;
"";
Case(toplam < 2; "TL"; "TL")) & " " &

Choose(
Div(Mod(Kuruş; 100); 10);
""; ""; "Yirmi "; "Otuz "; "Kırk "; "Elli"; "Altmış "; "Yetmiş "; "Seksen"; "Doksan ") &

Choose(
Case(Mod(Kuruş; 100) >= 20; Mod(Kuruş; 10); Mod(Kuruş; 100));
""; "Bir "; "İki "; "Üç "; "Dört "; "Beş "; "Altı "; "Yedi "; "Sekiz "; "Dokuz "; "On "; "Onbir "; "Oniki "; "Onüç "; "Ondört "; "Onbeş "; "Onaltı "; "Onyedi "; "Onsekiz "; "Ondokuz ") &

Case(
Kuruş < 1;
"";
Case(Kuruş < 2; "Kuruş"; "Kuruş"))) )

-----------------------

RAKAMI YAZIYA ÇEVİRME SCRİPTİ 3

Let([
Lira = "Lira";
Kurus = "Kuruş";
Ve = " , ";
// yaziya cevrelecek alan
Rakam = Sayi

];

Choose(Int(Mod(Rakam;10^12) / 10^11); ""; "Yüz "; "İki Yüz "; "Üç Yüz "; "Dört Yüz "; "Beş Yüz "; "Altı Yüz "; "Yedi Yüz "; "Sekiz Yüz "; "Dokuz Yüz ") &
If(Int(Mod(Rakam;10^11) / 10^10) = 1;
Choose(Int(Mod(Rakam;10^10) / 10^9); "On "; "On bir "; "On iki "; "On üç "; "On dört "; "On beş "; "On altı "; "On yedi "; "On sekiz "; "On dokuz ");
Choose(Int(Mod(Rakam;10^11) / 10^10); ""; ""; "Yirmi "; "Otuz "; "Kırk "; "Elli "; "Altmış "; "Yetmiş "; "Seksen "; "Doksan ") &
Choose(Int(Mod(Rakam;10^10) / 10^9); ""; "Bir "; "İki "; "Üç "; "Dört "; "Beş "; "Altı "; "Yedi "; "Sekiz "; "Dokuz ")) &
Case(Int(Mod(Rakam;10^12)/10^9) and Int(Mod(Rakam;10^9) / 10^3); "Milyar , "; Int(Mod(Rakam;10^12)/10^9);"Milyar ";"")
&
Choose(Int(Mod(Rakam;10^9) / 10^8); ""; "Yüz "; "İki Yüz "; "Üç Yüz "; "Dört Yüz "; "Beş Yüz "; "Altı Yüz "; "Yedi Yüz "; "Sekiz Yüz "; "Dokuz Yüz ") &
If(Int(Mod(Rakam;10^8) / 10^7) = 1;
Choose(Int(Mod(Rakam;10^7) / 10^6); "On "; "On bir "; "On iki "; "On üç "; "On dört "; "On beş "; "On altı "; "On yedi "; "On sekiz "; "On dokuz ");
Choose(Int(Mod(Rakam;10^8) / 10^7); ""; ""; "Yirmi "; "Otuz "; "Kırk "; "Elli "; "Altmış "; "Yetmiş "; "Seksen "; "Doksan ") &
Choose(Int(Mod(Rakam;10^7) / 10^6); ""; "Bir "; "İki "; "Üç "; "Dört "; "Beş "; "Altı "; "Yedi "; "Sekiz "; "Dokuz ")) &
Case(Int(Mod(Rakam;10^9)/10^6) and Int(Mod(Rakam;10^6) / 10^3); "Milyon , "; Int(Mod(Rakam;10^9)/10^6);"Milyon ";"")
&
Choose(Int(Mod(Rakam;10^6) / 10^5); ""; "Yüz "; "İki Yüz "; "Üç Yüz "; "Dört Yüz "; "Beş Yüz "; "Altı Yüz "; "Yedi Yüz "; "Sekiz Yüz "; "Dokuz Yüz ") &
If(Int(Mod(Rakam;10^5) / 10^4) = 1;
Choose(Int(Mod(Rakam;10^4) / 10^3); "On "; "On bir "; "On iki "; "On üç "; "On dört "; "On beş "; "On altı "; "On yedi "; "On sekiz "; "On dokuz ");
Choose(Int(Mod(Rakam;10^5) / 10^4); ""; ""; "Yirmi "; "Otuz "; "Kırk "; "Elli "; "Altmış "; "Yetmiş "; "Seksen "; "Doksan ") &
Choose(Int(Mod(Rakam;10^4) / 10^3); ""; "Bir "; "İki "; "Üç "; "Dört "; "Beş "; "Altı "; "Yedi "; "Sekiz "; "Dokuz ")) &
Case(Int(Mod(Rakam;10^6)/10^3) and Int(Mod(Rakam;10^3) / 10^0); "Bin , "; Int(Mod(Rakam;10^6)/10^3);"Bin ";"")
&
Choose(Int(Mod(Rakam;10^3) / 100); ""; "Yüz "; "İki Yüz "; "Üç Yüz "; "Dört Yüz "; "Beş Yüz "; "Altı Yüz "; "Yedi Yüz "; "Sekiz Yüz "; "Dokuz Yüz ") &
If(Int(Mod(Rakam;100) / 10) = 1;
Choose(Int(Mod(Rakam;10)); "On "; "On bir "; "On iki "; "On üç "; "On dört "; "On beş "; "On altı "; "On yedi "; "On sekiz "; "On dokuz ");
Choose(Int(Mod(Rakam;100) / 10); ""; ""; "Yirmi "; "Otuz "; "Kırk "; "Elli "; "Altmış "; "Yetmiş "; "Seksen "; "Doksan ") &
Choose(Int(Mod(Rakam;10)); ""; "Bir "; "İki "; "Üç "; "Dört "; "Beş "; "Altı "; "Yedi "; "Sekiz "; "Dokuz ")) & Case(Int(Rakam) > 1; Lira; Int(Rakam) = 1; Lira; "")
&
If(Mod(Rakam; 1) and Int(Rakam);Ve;"") &
If(Mod(Int(Rakam*10); 10) = 1;
Choose(Mod(Int(Rakam*100); 10); "On "; "On bir "; "On iki "; "On üç "; "On dört "; "On beş "; "On altı "; "On yedi "; "On sekiz "; "On dokuz ");
Choose(Mod(Int(Rakam*10); 10); ""; ""; "Yirmi "; "Otuz "; "Kırk "; "Elli "; "Altmış "; "Yetmiş "; "Seksen "; "Doksan ") &
Choose(Mod(Int(Rakam*100); 10); ""; "Bir "; "İki "; "Üç "; "Dört "; "Beş "; "Altı "; "Yedi "; "Sekiz "; "Dokuz ")) &
Case(Mod(Rakam; 1) >,01; Kurus; Mod(Rakam; 1) = ,01; Kurus;""))