Logo, Amblem, Sembol Nedir? Farkları Nelerdir?

Logo, amblem ve semboller kurum kimliğinin yapı taşlarıdır. Bu makalede logo amblem sembol ile ilgili; “Logo Nedir?”, “Amblem Nedir?”, “Sembol Nedir?”, “Logo ile Amblem Arasındaki Farklar Nelerdir?”, “Logo ve Amblemin Niye Önemlidir?” “Logo Tasarımında Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?”, “Logo Tasarımı Nasıl Yapılır?” gibi sorulara yanıt vereceğiz.


Logo Amblem Sembol Nedir?
İlk olarak “Logo Nedir?”, “Amblem Nedir?”, “Sembol Nedir?”, “Logo ile Amblem Arasındaki Farklar Nelerdir?”, “Logo ve Amblemin Niye Önemlidir?” “Logo Tasarımında Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?”, “Logo Tasarımı Nasıl Yapılır?” soruları etrafında birbiriyle aynı sanılan bu kavramların ne anlama geldiklerini ayrı ayrı anlatıp daha sonra bunların önemine, farklarına ve nasılına dair bilgi aktarımında bulunacağız. Logo, amblem, sembol tasarlarken nelere dikkat edilmesi gerektiğiyle ilgili ipuçları ve öneriler de yine bu makalede!

Logo Nedir?
Bir markanın, işletmenin, kurumun veya kuruluşun kendisini tanıtmak ve diğer markalardan ayrı olduğunu vurgulamak için tasarlamış olduğu, ürünlerin üzerine konulabilen harf veya özel işaretlere logo denir.


Ticaretin globalleşmesi ve gelişmesiyle, her gün yeni markalar ortaya çıkmaktadır. Bu da logonun önemini ortaya koymuştur. Zira bir kurumun / işletmenin diğerlerinden ayrılması ve farklılaşması için logo kullanması zorunlu bir unsur haline gelmiştir. Bu arada tarihteki ilk bilinen logo tasarımı Stella Artois isimli bir içecek markasına aittir.

Logo kendi içerisinde iki temel ayrıma sahiptir. Logo; sembol ve şekillerden meydana gelirken, Logotype ise tamamen yazı karakterinden oluşmaktadır. Her ikisi de markayı temsil etmek için kullanılır.

Amblem Nedir?
Bir kurum, kuruluşa ya da ürüne kimlik kazandıran, görüntülerle, sembollerle veya harflerle oluşturulan simgelere amblem denir. Amblem; firmanın duruşunu, imajını yansıtır. Ve çeşitleri vardır. Bunlar;

Harflerden oluşan amblemler
Biçimleriyle firma hakkında bilgi veren amblemler
Harf ve görsellerin bir arada kullanıldığı amblemler
Şimdi kısaca amblem türlerine değinelim ve ardından sembol nedir? konusuna geçelim.

Amblem Çeşitleri Nelerdir?
Harflerden Oluşan Amblemler
Tek harfle veya birden çok harfle oluşturulabilir. Bu amblem türünde önemli olan harflerde ve fontlarda farklılık oluşturmaktır.

Biçimleriyle Firma Hakkında Bilgi Veren Amblemler
Semboller kullanarak ambleme bir takım anlamlar yüklenir. Kurum kendi özelliklerini sembole aktararak bir amblem oluşturur. Dıştan bakıldığında ne anlama geldiği anlaşılmasa da araştırılarak bulunabilir türden semboller olabilir. Kurumun ismiyle bütünleşen bir sembol de kullanılabilir. Örnek vermek gerekirse; Pelikan markasının amblemin de pelikan kuşunu kullanması.

Harf ve Görsellerin Bir Arada Kullanıldığı Amblemler
Kurum iki farklı biçimi bir arada kullandığı için bu tür amblemlerin zihinde kalması daha kolaydır. Harf ve resimlerin bir arada kullanıldığı amblemlerde kurum hakkında bilgi veren bir kombinasyon oluşturulur.

Sembol Nedir?
Sembol; bir kavramı, düşünceyi, anlamı temsil eden şekil, nesne veya işaretlere denir. Bir sayı, eşya veya herhangi bir canlı sembol olabilir. Belli bir anlam ifade ettiği için logo ve amblem oluşturulurken sembollerin kullanılması tasarımın niteliği açısından önemlidir. Semboller sayesinde markalar; duruşunu, özelliklerini ve en önemlisi kimliğini doğrudan tüketiciye aktarabilir. Ayrıca zihinde kalıcı olmasını sağlar.  Ve logonun / amblemin kolay algılanmasına yardımcı olur. Sembollerin hatırda kalıcı bir yanı vardır.


Her üç kavramı da kısaca açıkladıktan sonra şu detayı hatırlatmakta yarar var; logo, amblem ve sembol birbirine karıştırılan kavramlardır. Ancak sembol tek başına kurumu tanıtan bir olgu değildir. Bu görevi sembol değil; logo ve amblem sağlar. İlk önce logo ve amblemin önemini anlayıp daha sonra bu iki kavramın farklarını inceleyelim.

Logo ve Amblem Niye Önemlidir?
Logo ve amblem; markaların ve ürünlerin kolay hatırlanabilmesi ve diğerlerinden ayırt edilebilmesi için kullanılması zorunlu olan kurumsallığı ifade eden ve markalaşmanın ilk adımı olan birer kurumsal kimlik öğesidir.

Özellikle okuma ve yazma oranının düşük olduğu dönemlerde markalar sembol şeklinde oluşturulmuştur. Böylece kurumun adını okuyamasalar bile insanlar sembolünden o kurumu, markayı, ürünü tanıyabiliyorlardı.

Günümüzde okuma oranları yüksek olsa da akılda kalıcı olmak ve markanın diğerlerinden ayırt edilmesini sağlamak açısından logo ve amblem hala büyük öneme sahiptir. Ayrıca bu iki olgu kurumsallık açısından da önemlidir. Dolayısıyla kurum kimliği oluşturmak isteyen bir firma ilk önce bir logoya veya ambleme sahip olmak zorundadır.

Markalar; logo ve amblem sayesinde kendini uzun uzun anlatmaktan kurtulur. Bunun yerine marka, tek bir sembolle yani logo / amblem ile o mesajı vermeyi başarır.

Logo ve Amblem Arasındaki Farklar Nelerdir?
Logo kurumun adını yansıtır
Amblem bir anlam içeren şekil ve sembollerden oluşur.
Logo harflerden, kelimelerden oluşur.
      Örneğin; Google bir ambleme değil, logoya sahiptir. Sadece kelimeden ve fontlardan oluşur.

“Amblem”de kurumun ismi yer almaz, amblemde sadece kurumu yansıtan bir sembol vardır.
      Örneğin; Apple’ın ısırılmış elması bir semboldür. Kurumun adı yer almadığı halde ısırılmış elmayı gördüğümüzde o ürünün Apple’a ait olduğunu kavrarız.

Logo Tasarımı Nasıl Yapılır?
Logo tasarımı; gelişen teknoloji sayesinde, yani grafik programları ve yardımcı uygulamalarla kolaylaştı diyebiliriz. Ancak yine de logo tasarlamak büyük emek istiyor. Kısacası logo için bir tasarım ve uygulama süreci vardır. Logo seçimi, kurumun tarzını ve duruşunu yansıttığı için logo, kısa sürede ve baştan savma yapılacak bir iş değildir.

Illustrator vs Photoshop

Logo tasarımı için kullanılabilecek program ve uygulamalara örnek vermek gerekirse bunları; Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Illustrator, Logaster, Shopiy, Ucraft, Graphic Springs şeklinde sıralayabiliriz. Bu programları / uygulamaları kullanarak logo tasarımınızı yapabilirsiniz.

Başlarken, logo tasarımı için bir süreç gerektiğinden bahsetmiştik. Bu süreci kısaca şöyle açıklayabiliriz;

Logo Tasarım Süreci
Araştırma: İlk önce logonun tasarlanacağı firma ile ilgili kapsamlı bir araştırma yapılması gerekmektedir. Şirket, başta kendi sektöründeki diğer kurumlar yani rakipler olmak üzere tüm paydaşlarını iyi gözlemlemeli ve analiz etmelidir. O sektörde kullanılan yazı karakterleri, sektörle özdeşleşen renkler, semboller, ikonlar vs. analiz edilerek tasarlanacak logo ile ilgili fikir edinilmelidir. Araştırma ve analiz sürecini taklit etmek için değil, sektörde belli bir tarz varsa onu öğrenmek için yaptığımızı unutmamalıyız. Bütünleşik pazarlama ile ilgili tüm süreçlerde olduğu gibi kapsamlı ve çok yönlü analiz, logo tasarımında da gereklidir.

Kurgu: Sketchler ile logonuzun nasıl olabileceğiyle alakalı çalışmalar yapılmalıdır.

Düzenleme: Birden fazla tarz ve renkte logo tasarladıktan sonra firmaya en uygun logonun belirlenmesi için tasarlanan logolar arasında elemeler yapılmalıdır. Tercih edilen logo üzerinde de son düzenlemeler yapılıp ardından logoya son hali verilmelidir.

Anket: İç paydaşlar ve odak grup araştırmalarıyla, hazırlanan logonun insanlarda oluşturduğu algı ve tepki analiz edilmelidir.

Sunum: Logo ile ilgili tüm süreçler bittikten sonra önce firmanın ilgili departmanlarının yöneticilerine sonra da firmanın genel müdürü veya ceo’suna logonun sunumu yapılır.

Tescil: Logonun hazırlanması kadar tescilinin yapılması da büyük önem taşımaktadır.

Bütçenizi Belirleyin
Logo tasarımıyla ilgili minimum veya maksimum bir fiyat belirlemek pek mümkün değildir. Logo tasarımında fiyat, tasarımcı veya ajans tarafından tayin edilen bütçeyle doğru orantılıdır. Ancak yine de ortalama bir bütçe belirleyip bu bütçe doğrultusunda bir tasarımcı ya da ajans tercihi yapmak daha doğrudur.

Kreatif Olun
Logo, tasarım yani kreatiflik gerektiren bir süreçtir. İnsanları etkileyecek, akılda kalıcı, mesaj veren bir logo tasarlamak için öncelikle kreatif olmak gerektiğini unutmamalıyız.

Renk Kullanımına Dikkat Edin,
Her rengin kendine has anlamları taşıdıkları bir takım mesajlar var. Renkler hakkında detaylı bilgi için Branding Türkiye’de hazırlamış olduğumuz “Pazarlama Ve Renkler” yazı dizisinden yararlanabilirsiniz. Bu yazı dizisine dair genel değerlendirmeye buradan ulaşabilirsiniz.

Doğru Yazı Fontunu Kullanın
Renk ve ikon kadar logo tasarımında kullanılan yazı tipi yani fontlar da önemlidir. Günümüzde binlerce çeşit yazı fontuna kolaylıkla ulaşmak mümkündür. Logoya en uyumlu fontu birçok farklı fontu deneyerek bulabilmek mümkündür.

Logo Çeşitleri 
Yazı – Logo Tasarım: Harfler kullanılarak gerçekleştirilen logo tasarım çeşididir.

Yazı + Sembol – Logo Tasarım: Hem harflerin hem sembollerin kullanıldığı logo tasarım çeşididir.

Sembol – Logo Tasarım: Harflerin olmadığı sadece sembollerle kurumun temsil edildiği logo tasarım çeşididir.

Logo Tasarımında Dikkat Edilmesi Gerekenler
Karmaşa içermeyen sade bir tasarım olmalıdır.
Akılda kalıcı olmalıdır. İnsanlar logoyu gördüğü zaman direkt kurumun akla gelmesi gerekir. (Örn; Apple – Isırılmış Elma)
Özgün olmalıdır. Başka bir firmayı çağrıştıracak türde taklit içeren bir logo olmamalıdır.
Logoyu bir daha değiştirmemek üzere tasarladığımızı unutmamalıyız.
Her kitle iletişim aracına uyum sağlayacak tür bir esnekliğe tasarım olmalıdır.
Kreatif olmalı.
Tutarlı olmalıdır. Kurum kimliğiyle ve kültürüyle logonun arasında bir uyum olmalıdır.
Logo veya amblem boyut değiştirdiğinde ana özelliğini ve mesajını kaybetmemelidir.

Dipnot
Bu arada birkaç dakika içinde kendi logonuzu oluşturmanızı sağlayan Logaster‘i denemenizi öneririz. Herhangi bir özel beceri olmadan logaster.com ile kendi logonuzu tasarlayabilirsiniz.